Humminbird

Válasszon a kategóriák közül

A Humminbird bemutatása

AKCIÓS ÁRAK ÉS RÉSZLETES TERMÉKISMERTETŐ A KÉSZÜLÉKEKNÉL.

Humminbird Youtube videó csatorna különleges felvételekkel, gyakorlati tanácsokkal: http://www.youtube.com/user/HumminbirdTV?feature=watch


Szeretne többet megtudni a Humminbird halradarok működéséről?
Kattintson ide a részletes tájékoztatóhoz!

 

Piktogram vagy Sarló? Esetleg mindkettő?

Kattintson ide a részletes tájékoztatóhoz!

 

HUMMINBIRD HALRADAR KISLEXIKON

NÉHÁNY GYAKRAN HASZNÁLT KIFEJEZÉS ÉRTELMEZÉSE
 
Halradar szakkifejezések
 
2 dimenziós kép: A radarkép hagyományos megjelenítése, tulajdonképpen a tér egy részletének metszete síkban ábrázolva. Egyenes haladás esetén egy szabályos metszetet ad a mederről, de pl. a felette elhelyezkedő halak, vagy a mederformák térbeli helyzetét nem tudja ábrázolni.
 
3 dimenziós kép: A 2 dimenziós képnek egy plusz mélységet is adó ábrázolása, mellyel a kiragadott térrészletet valóságosnak próbálja feltüntetni. Ehhez a készülék vagy egy torzított térhálót, vagy grafikai elemeket (sötét-világos árnyalatok), vagy a kettő kombinációját használja fel.
 
Adóberendezés: Az adó és a vevő a sonár-rendszer egymásra behangolt készülékrészei, amelyek a sonár-szignálokat kisugározzák illetve fogadják és az érzékelővel együtt dolgoznak. Humminbird adóberendezések egy extrém magas impulz/ping-frekvencia leadására képesek, a kimeneteli teljesítményüket különböző mélységekhez és adottságokhoz igazíthatják. Ezen kívül az adóberendezések magas precizitású impulzusok kiadására képesek, amelyek a magas fokú ekhó-szétválasztáshoz szükségesek. A Humminbird készülékek nagyon érzékenyek, de csak egy szűk frekvenciasávon belül az idegen források zavaró szignáljainak kiszűréséhez. Ezen kívül széles dinamikus hatáskörrel rendelkeznek és így az erős szignálok mellett a nagyon gyengék vételére is alkalmasak, anélkül, hogy az erősek a gyengéket eltakarnák.
 
Akku: A halradarokhoz, leszámítva a hordozható változatokat a gyártók soha nem adnak akkumulátort. A készülékek feszültség igénye 12 volt, az áramfelvételük típusonként változik, de általában milliamperekben mérhető óránként. A legtöbb készüléknek elegendő a 4-8 amperes akku, melyekkel hosszú napokat lehet gondtalanul radarozni. Érdemes ún. zselés mini munka akkut venni, elkerülendő a teljesítmény ingadózásból eredő radarműködési zavarokat. Nem javasoljuk a halradar közvetlen csatlakoztatását az elektromos motor akkujára megfelelő zajszűrő nélkül, ám ennek költsége lényegesen magasabb a külön akkunál.
 
Akkutöltés: A fent említett kis akkumulátorokhoz 1 ampernél kisebb töltőt használjon.
 
Azonnali képfrissítés: Annyit jelent, hogy a megváltozott paraméterek (érzékenység, medernézet, hatáskör, stb.) megadása után az összes korábbi adat a változásoknak megfelelően kerülnek kijelzésre, nem csak a változtatás után feljegyzett adatok. Ez egy különbség a hagyományos működési módszerrel szemben, ahol csak az új ekhók kerülnek a változtatásoknak megfelelően kijelzésre. A rögtöni képfrissítés a képernyő pontosabb és finomabb beállításához vezet, mivel a felhasználó a változtatásait az egész képernyőn láthatja. A képernyő megállításával a felhasználó a sok különböző változtatásokat gyorsabban és egyszerűbben ismerheti fel.
 
Beállítások memóriája: Az Ön által létrehozott beállítások a készülék határozatlan, akár hosszú időre történő lekapcsolásának esetében is megőrzésre kerülnek.
 
Diagramsebesség: (az ekhótérkép mozgása) A felhasználó által beállított sebesség, amellyel a kijelzett ekhók által kialakult diagram a képernyőn tovább vándorol. Egy gyorsabb beállítás esetén a kijelzőn több pings (hangimpulzusok) jelenik meg és részletesebb a kép, de ezek az információk gyorsabban is haladnak a képernyőn. Egy lassabb beállításnál a kijelzett ekhókat hosszabb időn át figyelheti meg, de a részletek kevésbé láthatók. A legjobb beállítás a felhasználó megszokásaitól függ.
 
dB különbözeti pont: A szabványos küszöbérték, amelynél a sonár sugárszöge mérésre kerül és "@-10dB" vagy "@-3dB" módján kerül megnevezésre. Egy kisebb különbözeti pont használata ("nagyobb" számok negatív előjellel) azt jelenti, hogy a méréshez kevésbé erős szignálok kerülnek használatra.
 
Decibel: A hangnyomás mértékegysége vagy az ekhók intenzitása.
 
Dual beam jeladó: Két sugaras jeladó, általában 20 és 60 fokot használ. Ez is két frekvenciát jelent, de a képernyőn történő megjelenítés abban különbözik a kétfrekvenciás készülékektől, hogy itt a meder vizsgálatnál csak a fix kisebb jeladó által letapogatott mederrészlet metszete jelenik meg, a nagyobb tartomány, csak a belekerült objektumok (halak) észlelésére szolgál.
 
Dupla frekvenciás készülék (DualBeam PLUSŽ): Amikor a radar egyidejűleg két sugarat használ és a két adó által kialakuló ekhókat vagy egymásra vetítve, vagy külön-külön egymás mellett jelzi ki a képernyőn. Mind a meder elemzésére, mind halkeresésére alkalmas.
 
Ekhó: A visszavert ultrahang hullám másik elnevezése, hívhatjuk jelnek, hullámnak, stb.
 
Érzékenység: Ennek beállításával több vagy kevesebb részlet jelenik meg a képernyőn. Egy alacsonyabb felbontáshoz vezető kevésbé érzékeny beállítás zavaros vízben, illetve sok hordalék esetében ajánlott, de nehézségekkel jár az ekhók felismerésénél. Másrészről egy magasabb érzékenység csak tiszta vízben ajánlott.
 
Fehér vonalak: A Humminbird készülék azon tulajdonságát jelenti, amely által a készülék a legerősebb sonár-ekhókat egy fényes szürke árnyalatban emeli ki.
 
Fekete vízmeder: A vízmeder alatti területeket a képernyőn feketén jeleníti meg. Néhány felhasználó ezt a kijelzési módszert részesíti előnyben, mivel nagyobb a kontraszt és a kép áttekinthetőbb, viszont a vízmeder típusa (kemény vagy puha) nem ismerhető fel.
 
Felszíni áramlások: Zavaró visszhangok a sonár-szignálok visszaverődéséből adódnak, amelyeket apró, a víz felületének közelében található tárgyak, mint algák és légbuborékok okozhatnak. A sós vízben több zavaró ekhók létezik mint az édesvízben, mivel az állandó szélmozgás illetve hullámzás a vizet légbuborékokkal keveri. Extrém körülmények között létezik az a lehetőség, hogy Ön a "felszíni zavaróhatások" menüpont alatt a gyári beállítást megváltoztassa a zavarások csökkentésének érdekében.
 
Flasher: Tulajdonképpen egy kördiagram, amely a meder sűrűségének és vastagságának változását mutatja be arányítva a teljes vízmélység nagyságához.
 
Fordított szürke árnyalatok: Megfordítja a kijelzett képet, az erős ekhók fehér, a gyengébb ekhók egyre sötétebb színben kerülnek kijelzésre. A kép élesebbnek és az érzékenység jobbnak tűnik, mivel a gyengébb visszhangok jobban láthatók. Fordított szürke árnyalatok elsősorban tiszta víz esetében előnyösek. Zavaros víz, mint sok zavaró ekhó kerül kijelzésre.
 
Fotografikus kép: A Humminbird szabadalma, mely átmenet a hagyományos halradar kép, és a víz alatti kamerák képe között. Majdnem úgy néz ki, mintha egy víz alatti fényképet kisatíroznánk, de természetesen a megjelenített kép torzul, arányai nem egyeznek a valósággal. Mindenesetre a különbség a hagyományos megjelenítéshez képest hatalmas, és nincs szükség elvonatkoztatásra a látott kép értelmezéséhez. Ráadásul oldalkép megjelenítésre is alkalmas.
 
Frekvencia: A hanghullám másodpercenkénti rezgése. Egy halradar tipikus frekvenciája 200 kHz, amely egy jó teljesítményt nyújt a változó körülmények között. Kisebb frekvenciák segítségével ugyan mélyebbre tudna hatolni, de rosszabb felbontást kapna eredményként. Magasabb frekvenciák alacsonyabb vízmélység esetén egy jobb felbontást nyújtanak. A Humminbird több különböző frekvenciát alkalmaz, amelyek a különböző feltételekhez igazodnak.
 
FSTN képernyő: F ilm S uper T wist N ematic rendszerű képernyők a fekete és kontraszterős pixelek által ismertek.
 
GPS kompatibilitás: A korszerű, komolyabb halradarok (kb. a középkategória aljától felfelé) már tartalmazzák a gps kezelő szoftvert is. Lényege, hogy egy antenna (ami, nem egy hosszú drót, hanem inkább egy nagyra nőtt műanyag gomba) csatlakoztatásával, halradarunk egy nagy képernyős, teljes értékű gps készülékké alakul, amelyet akár egyszerre is használhatunk a halradar funkcióival (pl. látott képhez pozíciórendelés a későbbi visszataláláshoz.)
 
Gyorsbeszerelés: A képernyő tartószerkezet az Ön Humminbird készülékének egy gombnyomással történő egyszerű és gyors ki-beszerelését teszi lehetővé. Az összes vezeték a tartószerkezetbe kerül beépítésre, így további kábelcsatlakozásokra nincs szükség. Ezen kívül a tartószerkezet a készülék 90 fokos behajtását és 360 fokos forgatását teszi lehetővé.
 
Hal-ID+: Egy különleges szoftver alkalmazásával képes a sonár-ekhókat értelmezni, és megállapítani, hogy az objektum hal-e. Ha az objektum ekhója a nagyon szigorúan kiválasztott feltételeknek megfelel, akkor egy halszimbólum és a mélysége jelenik meg. A DualBeam és a DualBeam PLUSŽ készülékek esetében a keskeny 200 kHz frekvenciájú sugarak által felismert halak satírozott halszimbólumként és a széles 83 kHz frekvenciájú sugárkéve által felismertek halkontúr formában kerülnek kijelzésre.
 
Halradar: Rögtön egy félreértést kell tisztáznunk. A készüléknek nincs igazából köze a radar klasszikus jelentéséhez, (inkább echolotnak, szonárnak, esetleg halkeresőnek nevezhetnénk), de a köztudatban való állandósult elterjedtsége miatt, már így nevezzük az összes olyan készüléket, amely ultrahangos visszaverődés elven működve a víz alatti világ feltérképezésére alkalmas.
 
Halriasztás: Természetesen nem a halakat riasztja, hanem a horgászt, amikor a készülék általa halnak minősített objektumot észlel.
 
Halsarlók: Egy ábra, amely a sonár-sugárban történő mozgás által jön létre. A sarló forma úgy jön létre, hogy a mozgás által a tárgy a sugárkévéhez először közeledik és utána rögtön távolodik. Tehát a tárgy mért távolsága, a sugárkéve szélein nagyobb mint középen.
 
Halszimbólum: Kijelzésre kerül, ha az ekhó valószínűsíthetően haltól származik.
 
Hatótávolság: A legnagyobb távolság, ameddig még a szonár sugarai lehatolnak. Még a legegyszerűbb készülék is többet tud, mint a legnagyobb a hazai vízmélység, így mértéke csak tengeri használatnál bír jelentőséggel.
 
Háttérvilágítás: Beállítható képernyő megvilágítás az éjszakai használat megkönnyítéséhez.
 
Hordozható változat: A legtöbb halradar "csupaszon" kerül piacra, azaz a tápkábel vége egy majdani, külön megvásárlandó akkuhoz kapcsolódik, a képernyő egy fix felszerelési felületet igényel, a jeladó pedig véglegesen rögzítésre kerül a hajó farában. A hordozható készülékek (PT vagy portable változat ) egy komplex egységet képviselnek, amikor a képernyő egy ütés és vízálló műanyag dobozban helyezkedik el, melyben ki van képezve a kis akku helye közvetlen készülék-csatlakozással, a jeladó pedig egy bármikor oldható tapadókorongos rögzítést kap, melyet tetszés szerint ragaszthatunk csónakunkra.
 
Hőmérséklet riasztás: A felhasználó által beállítható funkció, a beállított hőmérséklet elérésekor riaszt.
 
Időben változtatható erősítő: A szoftver egyik tulajdonsága, amely a sonár ekhóit dolgozza fel olyan formában, hogy az egyenlő nagyságú objektumok (pl. halak) a képernyőn ugyanabban a nagyságban kerülnek kijelzésre. Minden jó minőségű sonár-készülék rendelkezik egy ilyen erősítővel.
 
Impulzus szélessége (hosszúsága): A sonár-szignál vízbe történő kisugárzásának az időtartama. Rövid impulzusok az ekhók élesebb elválasztásához vezetnek, de nagy mélységekbe nem tudnak behatolni, hosszabb impulzusok mélyebbre hatolnak, de egy rosszabb ekhófelbontást eredményeznek. Az Ön Humminbird halradar készüléke változtatja az impulzusok hosszúságát olyan módon, hogy a mélység és visszhang szétválasztása az adott feltételeknek megfelelően optimalizálásra kerülnek.
 
Interferenciák/zavaró visszhangok: Nem kívánt, kívülről érkező hanghullámok, amelyek a sonár optimális működését zavarják. Zavaró ekhók a képernyő egész felületén elosztott "pontok", amelyek különböző okokból jöttek létre. Elektromágneses hullámok (elektromotorok, vízpumpák, UKW-adó/vevő berendezések) egyenletes pontozott minta formájában jelennek meg. Az elektromos zavaró elemeket az elektromos berendezések szelektív ki- és bekapcsolásától megkülönböztetheti. Sokszor a vezetékek más úton történő lefektetése vagy egy különálló akku megoldja a problémákat. A hidrodinamikus zavarások (levegőbuborékok, a hajótest illetve csavar által létrehozott örvények) rendszertelen elosztású pontokkal hívják fel magukra a figyelmet, és általában a hajó sebességével vannak összefüggésben. Az érzékelő helyes beépítése a hidromechanikus zavaró hatásokat kizárhatja. A használati utasítás "zajszűrő" fejezetében tanácsokat talál a helyes beépítéshez.
 
Jeladó: A hajó testén kerül felszerelésre, és a vízzel közvetlen kapcsolatban van. Az adó elektromos energiát hangimpulzusokká alakít át egy sonár-sugárkéve kialakításához. Az adó egy vagy több piezoelektromos lappal rendelkezik, amelyek kismértékben kitágulnak, és így hangimpulzusokat alakítanak ki. Ez a készülék a másik irányba is működik, a visszavert hangimpulzusokat fogadja, és elektromos energiává átalakítja. Ezt az elektromos energiát, szignált dolgozza fel és jelzi ki a képernyőn a készülék.
 
Jeladó rögzítés: Különböző jeladók kaphatók a beszerelési módtól függően. A legáltalánosabb, és az alapcsomag ezt tartalmazza, a hajófarra szerelhető változat. Felárért kapható tapadó korongos (mobil változat), elektromos motorra szerelhető (bilincses), illetve hajótestbe beépíthető típus (bronzból vagy műanyagból). Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy csak műanyag, vagy üvegszálas hajókba szerelhető (bízza mindig szakemberre!), és a hajófenék miatt legalább 10-20 %-os érzékenység csökkenéssel kell számolnia. Nagyon fontos, hogy a jeladónak a hajó bármilyen állás és dőlés szöge esetén is a víz alatt kell maradnia, így a legoptimálisabb azt a gerincvonalhoz közel elhelyezni. Mindig tekintettel lenni a jeladó működését befolyásoló levegőbuborékokra (pl. forgó propeller), melyek akadályozzák a rendeltetésszerinti működést.
 
Jeladó vezeték nélkül: A Humminbird specialitása a Smatrcast sorozathoz. Lényege, hogy a jeladó és a képernyő rádióhullámokon keresztül kommunikál egymással, így nincs szükség köztük vezetékes kapcsolatra. Ennek köszönhetően a jeladó a damil végére kötve messzebb is eljuttatható (max. 30-35 méter), ezáltal nagyobb területeket radarozhatunk le. Az ötlet zseniális, csak sajnos technikailag most (2007. december) még mindig nem tökéletes. A kis jeladó áramellátásának zavarai miatt, gyakorlatilag a 400 órás üzemidejének csak töredékéig használható.
 
Képernyő frissítése: Egy területváltoztatás alkalmával a Humminbird készülék képernyőjén az összkép az új terület képére vált át. Ezen tulajdonság nélkül, csak az újonnan bejövő sonár-adatok kerülnének kijelzésre, és korábbi terület adatai is csak egymás után tolódnának le a képernyőről.
 
Képernyő képfrissítési rátája: A másodpercenként leadott és fogadott sonár-szignálok száma. Egy magasabb frissítési ráta több információ kijelzését jelenti és részletesebb képet mutat a vízmederről, a halakról és más tárgyakról. Sok Humminbird készülék az egy-frekvenciás üzemmódban 40 x másodpercenkénti frissítési rátával rendelkezik. A hang terjedési sebességével szemben határértékek léteznek a vízfelszíne alatt, 15 méternél nagyobb mélységek esetében csökken a frissítési ráta is. Sekélyebb vizekben (3 méternél sekélyebb) 60 x másodpercenkénti ráta is elérhető.
 
Képernyőstop: A diagram illetve a kép mozgását állítja meg, így az ekhók alapos megtekintésére nyílik lehetőség.
 
Kimeneti teljesítmény: Az adó által a vízbe kibocsátott energia mennyisége, amely vagy "RMS" (Root Mean Square=a görbe gyökének átlagos négyzete) vagy "peak to peak" (csúcs a csúcshoz) módszerrel mérhető. Mindkét módszer hibátlan, fontos a készülékek összehasonlításánál, hogy a készülékek ugyanazon módon kerültek bemérésre, mivel a P-T-P mérési eredmények 8x nagyobbak mint az RMS módszeré. Egy magasabb kimeneti teljesítmény esetén a sonár-szignál a tengeri növényzetet illetve a termikus rétegeket könnyebben át tudja hatolni, nagyobb mélységeket tud elérni és zavaró hatások ellenére is hatékonyabban tud dolgozni.
 
Légbuborékok: A hajócsavar és a hajó sebessége által kerülnek kialakulásra.
 
Látószög: A legtöbbet beszélt és vitatott fogalom. Tulajdonképpen a jeladó által generált sugárnyaláb kúpszöge. A valóságban persze nem szabályos kúpot alkot a nyaláb, ami a terjedése folyamán tovább torzul, de a letapogatott terület nagyságának megállapításához azért hasznos információt nyújt. A leggyakoribb szögek: 9, 16, 20, 24, 45, 60, 90, 150 fokosak. Fontos tudni, hogy a látószög növekedése egyenes arányban van a letapogatott terület nagyságával (45 foknál egyezik meg a víz mélységével az értéke), fordított arányban az észlelés megbízhatóságával.
 
Másod-/mellék- ekhók: Egy kifejezés az első visszhang alatt található második ekhó megnevezéséhez (vízmeder kontúrja/alapvonal) - ha a visszavert hanghullám a vízfelszíne által újra a mélységbe visszatükrözésre kerül, akkor alakul ki a másodekhó. Másodekhók sekély vízmeder és kemény vízmeder esetében fordulnak gyakran elő. Bizonyos körülmények között egy harmadik ekhó is kialakulhat. Ezeknek a másodekhóknak a segítségével, információkat kap a vízfenék állapotáról. Kemény vízmeder egy erős, puha medertalaj gyenge vagy nem észlelhető másodekhókat vernek vissza. A másodekhót a készülék érzékenységének a beállításához is felhasználható.
 
Meder keménysége: A vízfenék sűrűsége (típusa), amely legtöbbször az ekhók erősségéből levezethetők. Különböző vízmeder keménységek az ekhók különböző vastagságával kerülnek kijelzésre. Kemény talaj keskeny és fekete vonalként, puha vízfenék vastag és világosabb sávként kerül megjelenítésre.
 
Meder kontúrja: A vízfenék talajának profilja, amely a változó mélységeknek köszönhetően, a képernyőn mint diagram jelenik meg.
 
Mélység riasztás: A felhasználó által beállítható riasztás, amely a beállított érték elérésekor illetve alatta maradása esetén jelez.
 
Nagyméretű számok: Ebben a nézetben a vízmeder profilját láthatja, a távolból történő jobb leolvashatóság kedvéért pedig, a digitális adatokat nagyméretű számok segítségével jelzi ki a képernyő. Különösen, ha gyorsan halad illetve távolról kell az adatokat ellenőriznie, akkor nagyon értékes ez a funkció. Egy beépített sebességmérő esetében a napi mérföldszámláló adatai is megjelennek.
 
Napi mérföldszámláló: A képernyőn kimutatja az eltelt utazási időt, az átlagsebességet és a megtett távolságot. A napi mérföldszámláló ("triplog") a "nagy számok - nézet" esetében jelenik meg és a triplog menüben visszaállítható nullára.
 
Pixel: a képernyőn található képpontok, vertikálisan és horizontálisan összeszámolva; a képernyő minőségét jellemző adat. A halradarok esetében az össz-szám kevésbé fontos, inkább a vertikális pixelek száma a lényeges.
 
QuadraBeam: A vízmeder részletes kijelzéséhez 4 sonár-sugár konfigurációja kerül felhasználásra, QuadraBeam a DualBeam PLUS konfigurációt használja fel, hogy merőlegesen lefelé "láthasson" és két kiegészítő adósugarat a jobb-, illetve baloldalra való "tekintéshez". Ezzel a kombinációval egy 90 fokos körzetet tud felfedezni és megállapítani, hogy a hajó melyik oldalán találhatók halak illetve tárgyak. A képernyőn tehát egyszerre látja a lefelé tartó sugár képét (hagyományos metszeti kép), illetve a két, oldalra tartó sugár "becsapódásakor" észlelt mederképet.
 
Radarhullám szétválasztás: Két egymáshoz közeli ekhó szétválasztása, hogy a halradar ezeket, mint két egymástól egyértelműen különböző szignálként jelezze ki (pl. két szorosan egymás mellett úszó hal, vagy a különböző víz alatti struktúrákhoz közeli hal). A Humminbird halradar készülékek sekélyebb vízmélységnél, 30 méterig, nagyon jó, 6,5 cem-es ekhó szétválasztó tulajdonsággal rendelkeznek. Az ekhók szétválasztása a növekvő mélység esetében egyre rosszabbodik, mivel a mélyebbre történő behatoláshoz szélesebb impulzusokra van szükség.
 
Rálátási szög: Az összes LCD-képernyőhöz tartozó tulajdonság, amely az oldalról történő rálátást karakterizálja. Nagyobb rálátási szögek jobbak, de a képernyő az oldalról történő rálátásnál is jól olvasható marad.
 
Sebesség: A hajó haladási sebessége. Két sebességet lehet megállapítani: a vízmederhez illetve a vízhez viszonyított sebességet. A vízmederhez viszonyított sebességet a GPS készülékkel lehet mérni, a vízhez viszonyított sebességet egy, a hőmérséklet/sebességmérőn található kis lapátkerék segítségével, az utóbbi a hajótest alatt áramló víz sebessége. A két sebesség különbözik egymástól, ha a vízben áramlások, örvények találhatók. A vízhez viszonyított sebesség elsősorban a vontatóhálóval dolgozó halászok számára fontos, mivel ez a háló merülési mélységét befolyásolja. A vízmederhez viszonyított sebesség a navigáció számára ideális, mivel a pontos érkezési időpontokat ki lehet számítani. A Humminbird készülékek mindkét sebességet ki tudják jelezni.
 
Struktúr-ID: A Humminbird készülék tulajdonsága, a sonár-ekhókat a tradicionális szürke árnyalatokban jelzi ki.
 
Szonár: A SONAR a következő angol kifejezés rövidítése: SOund (hang) & NAvigation & Rangig (távolságmérés). Víz alatti precíziós hangimpulzusokat használ a különböző vízalatti objektumok távolságának és tulajdonságainak meghatározásához. A távolság azért állapítható meg, mivel a hanghullámok sebessége a vízben nem változik, a visszhang beérkezéséig eltelt idő pedig mérésre kerül. Mivel a hanghullám a vízben gyorsan terjed, így a sonár gyorsan dolgozik és az észlelt értékeg nagy pontosságúak. A szabadidős és a professzionális körökben a halradaroknál és a mélységmérésnél sonár technológia szolgáltatja az alapokat. Lásd még: halradar!
 
Szonár-ekhók felerősítése: a Humminbird készülékek speciális tulajdonsága, amely a sonár adó/vevőberendezések érzékenységének és az intelligens szoftver kombinációjának köszönhető. Ez olyan módon jelentkezik, hogy a vízben minden, ami a halász számára fontos lehet, mint pl. csalihalak, halak, termokline, hínár, tárgyak és sok minden más kijelzésre kerül.
 
Szonár-sugarak/sugárkéve: Egy kéve formájú ultrahangsugár, amely az ultrahang vízben történő terjedéséből áll össze.
 
Szürke árnyalatok: A változó szürke árnyalatokkal az ekhók változó erőssége kerül kijelzésre, amely ezeknek az értelmezését teszi lehetővé. A hagyományos módszer alapján a legerősebb szignálok feketén, a gyengébbek mindig világosabbá váló szürke árnyalatokkal kerülnek kijelzésre.
 
Tárgyak/objektumok/struktúrák: Minden a vízmeder közelében található objektum, amely a halakat vonzza. Ezekhez tartoznak meredek meder esések, kőszórások, kagylótelepek, túrzások, kutak, kiálló objektumok, mint pl. farönkök, bokrok és más víz alatti tárgyak, mint pl. zátonyok, elsüllyedt hajók maradványai. A Humminbird készülékek,ezeket a tárgyakat nagy felbontással és nagy pontossággal jelzik ki.
 
Termocline (a rétegek közötti hőmérséklet változások): egymástól jelentősen különböző hőmérséklettel rendelkező rétegek, amely a különböző sűrűségnek köszönhetően visszhangokat eredményeznek. Ezek a rétegek, a képernyőn típikus módon összefüggő és előrehaladó sávként kerülnek kijelzésre. A termokline a horgászok és halászok számára nagyon fontos, mivel a halak az ideális hőmérsékletet és oxigén tartalmat keresik, így vagy közvetlenül a termokline felett, vagy alatt találhatók.
 
Valós halsarlók: Az Ön Humminbird készüléke az extrém érzékeny és 60 fokos adósugárral rendelkező DualBeam PLUSŽ sonár-vevőnek köszönhetően valós halsarlókat jelenít meg, a mesterségesen előállított halsarlóval illetve különböző szimbólumokkal szemben.
 
Valós sonár: Ez a Humminbird technológia lehetővé teszi az Ön számára az RTS-ablak jobb szélén egy részletes képet arról, ami pillanatnyilag az Ön hajója alatt található. Egy különösen gyors adatfrissítésnek (gyors impulzus és ping váltakozás) köszönhetően a változásokra egy gyors reakció lehetséges. Az RTS-menün belül beállíthatja, hogy az egész sonár-képet vagy csak egy keskeny sávot, amely változó szürke árnyalatú sávokkal az ekhók erősségét jelzi, kíván látni.
 
Vertikális pixel: Több pixel=jobb felbontás, amely különösen a nagy mélységek esetében fontos: a képernyő vertikális tengelye mutatja a mélységet, ez azt jelenti, hogy magasabb pixel a mélységről megjelenő kép felbontását javítják, a horizontális tengely az időt jeleníti meg és ezek az időadatok a hajó sebességének, és sonár beállításának függvényében jelentősen változhatnak. Az Ön Humminbird készülékénél különösen a vertikális pixel került optimálásra.
 
WideSide: Azt az üzemmódot nevezzük így, amely esetében egy WideSideŽ oldal jeladó kerül felhasználásra, amely két oldalra (jobbra illetve balra) és lefelé irányított adósugarakkal dolgozik. Az adó jobbra illetve balra irányuló sugara elsősorban a partszakaszok mentén és a vízfelszín közelében található halak és tárgyak keresésében hasznos. A lefelé irányított adósugár a hajó alatt található vízmeder mélységéről ad felvilágosítást.
 
X-Press menü: Megmutatja Önnek a leggyakrabban használt menüpontokat egy ablakban és egy billentyű használatával. Az X-PressŽ menü pontjai mindig a felhasznált nézettel összefüggésben vannak és így a használt nézethez tartozó logikus menü lehetőségeket mutatja.
 
Zoom: A vízmederben található tárgyak felnagyított kijelzésére koncentrál. A jobb felbontásnak és a nagyításnak köszönhetően a különböző tárgyak közelében található halakat jobban és gyorsabban felismerheti. A zoom-nézet alkalmazása esetében az egész terület képét a jobb oldalon, a felnagyított képet a bal oldalon láthatja. Az Ön Humminbird készülékénél egy gombnyomással a sonár-nézetről a zoom-nézetre kapcsolhat, a körülményesebb menüpontok használata nélkül.
 
Zoom, vízmeder kizárása: a jobb felbontás érdekében a vízmeder fölött található kis területre koncentrált kijelzés. A normális zoom-nézettel ellentétben a vízmeder itt a különböző mélységek ellenére a képernyő ugyanazon részén kerül kijelzésre. Így a vízmeder kontúrja kiegyenesítésre kerül, de a vízfenék közelében található halak jobban észlelhetők. Ezt a lehetőséget sok tengeri horgász nagyra becsüli és kihasználja.
 


GPS és navigációs szakkifejezések


 
Becsült pozíciós eltérés: A becsült pontatlanság a GPS által kijelzett pozícióknál, amely a műhold pozíciójából, a szignál erősségéből és más faktorokból erednek.
 
Differenciált GPS: A Pentagon GPS rendszerének feljavításának érdekében a parti állomásokról korrigáló szignálok kerülnek kisugárzásra, amelyeket a GPS készülékre felszerelt differenciál vevőberendezés fogad. Ez a rendszer a WAAS & EGNOS (műholdtámogatás) által lassan leváltásra kerül.
 
Érkezési riasztás: Egy hangszignál, amely jelez, ha a hajó a célponthoz megérkezett, illetve attól előre meghatározott rövid távolságra található.
 
Fix típus: Megmutatja, hogy a GPS készülék 2D vagy 3D Fix-kijelzéssel dolgozik. A 2D Fix kijelzéshez, szélességi és hosszúsági fok, csak 3 műholdra van szükség, a 3D Fix kijelzéshez, - szélességi és hosszúsági fok illetve magasság - , 4 vagy több műholdra van szükség.
 
GPS: A G lobal P ositioning S ystem lerövidítése, egy műholdak támogatásával működő navigációs készülék. Minden egyes műhold másodpercenkét egy kódolt szignált ad le. Az Ön GPS készüléke befogadja a látható műholdak szignáljait. Az időkülönbségből kiindulva meghatározza a GPS készülék a különböző műholdak távolságát.
 
Hidegindítás: Bekapcsolási mód, amikor a készülék még nem rendelkezik ismert kiindulási pozícióval, tehát hosszabb kikapcsolt állapot után az első bekapcsolás. A hidegindítás néhány percig is eltarthat.
 
Irányadó északi pólus: Ez alatt a tényleges északi pólust értjük (földrajzi, nem a mágneses északi pólust) mint irányadó pozíciót, így nincsenek helyi különbségek. A legtöbb GPS készülék alapbeállítása általában az "irányadó" északi pólus, az Ön Humminbird készülékénél kiválasztható a "mágneses" és az "irányadó" északi pólus beállítása.
 
Irányba vétel: A célponthoz vezető irány, az északi irányhoz viszonyítva fokokban kerül megadásra.
 
Kereső hálózat: A Humminbird készülék speciális funkciója, amely az útvonal egyes pontjaira egy precíz vonatkoztatási hálózatot vetít. Ezt a hálózatot a vontatóhálóval történő halászat, és a vontató horgászat optimálásához használják, hogy egy bizonyos terület hiánytalanul illetve gazdaságosan kihasználásra kerüljön. A kereső hálózat felbontása a térkép felnagyításával és lekicsinyítésével változtatható meg. A kereső hálózat elforgatható, amivel a hajó menetiránya a hullám- és széljáráshoz optimálisan igazodhat.
 
Letérés a megadott útvonalról: A megadott útvonalról való letéréskor egy riasztó szignál kerül kijelzésre.
 
Magasság: Tengerészeti magasságként kerül mérésre és a GPS készülék által kerül kijelzésre.
 
Mágneses északi pólus (félrevezető): a mágneses északi pólusra vonatkozik; esetenként 10 fokot is jelenthet a tényleges északi pólushoz (irányadó) képest.
 
MMC: M ulti M edia C ard - a térképek, útvonalpontok, útvonalak, nyomvonalak stb. elektronikus tárolására szolgál. MMC-modulok nagy szilárdságú elektronikus tároló modulok, de nincsenek vízmentesen felépítve. Ezek a modulok egy kártyaolvasó segítségével a számítógépen is használhatók.
 
Menetirány (TRK): Az egyik útvonalponttól a másikhoz történő irányvétel, a földrajzi északi irányhoz viszonyítva fokban kerül kijelzésre.
 
Nyomvonal: Elmentett pontok sorozata, amelyekkel a hajó által megtett útvonal kerül meghatározásra. Ezek a pontok rendszeres időközönként kerülnek mentésre. A nyomvonalak nagyon hasznosak, így látható melyik ponton járt a hajó és pontosan vissza is lehet oda térni.
 
Pillanatnyi pozíció: A képernyőn egy hajó szimbólumával kerül kijelzésre, ha a hajó mozgásban van, nyugalmi állapotban egy kör szimbóluma látható.
 
Plotter: Olyan készülék, amely a pillanatnyi pozíciót, a nyomvonalakat, az útvonalpontokat és az útvonalakat mutatja, de a térképet nem jelzi ki.
 
Plotter a tengerészeti térképhez: Egy navigációs berendezés, amely a pillanatnyi pozíciót, nyomvonalat, útvonalpontokat és útvonalakat egy térképen jelzi ki. Az összes tengerészeti plotter egyben egy menetirányt jelző plotter. Minden egyes Humminbird GPS-combo egyben egy tengerészeti plotter is.
 
Regisztrálási idő: A GPS-vevőkészülék számára szükséges idő, egy pozíció 3 műhold segítségével történő meghatározásához. A Humminbird GPS készülékek nagyon rövid regisztrálási idővel rendelkeznek (egy perc alatt), ezáltal gyorsan útra kelhet.
 
Riasztás az útvonalról történő letéréskor: Egy hangszignál, amely megszólal, ha a hajó a megadott útvonalat egy előre meghatározott távolsággal (10 és 1000 méter között állítható be), eltávolodik.
 
SD: S ecure D igital, egy gyakorlatilag az MMC-vel megegyező formátum, de nagyobb tárolási kapacitással rendelkezik, gyorsabban dolgozik, és az illegális másolatok ellen pedig biztonsági intézkedések kerültek beépítésre.
 
Selectve Availability: "SA" egy a Pentagon által bekapcsolható zavaró adás, amely a GPS készülékek pontos működését zavarja. Bekapcsolt "SA" esetén az esetek 95%-ban a pontosság 100 méternél jobb, kikapcsolt állapotnál 45 méternél is jobb. Pillanatnyilag kikapcsolt állapotban található az "SA", de a Pentagon fenntartja a jogot az "SA" bekapcsolására.
 
Sodródási riasztás: Megszólal, ha a hajó az útvonalhoz beállított megengedett eltérést túllépi.
 
Szoros menetirány: Ahajó hosszanti tengelye és az északi irány közötti szög. Szél, hullámok, és áramlások hatására a szoros menetirány a mozgási iránytól eltérhet. (a vízmederhez viszonyított menetirány, kijavított irány).
 
Távolság: A nagykörű távolság a pillanatnyi és a következő útvonalpont pozíciója között.
 
Térképészeti dátum: A mindenkori a térkép kiméréséhez felhasznált térképészeti vonatkozási rendszer (pl.: WGS 84) kerül ilyen módon megnevezésre. Mivel a Föld nem szabályos gömb alakú, így különböző matematikai megközelítési módszerek léteznek a koordinátarendszer Földre történő átviteléhez. Ez fordított irányban is érvényes. Pontatlanságok elkerülése érdekében fontos a GPS által kiértékelt adatok térképre történő átírásánál a térképészeti dátumra figyelni és a GPS beállítását adott esetben változtatni. Majdnem mindegyik elektronikus térképrendszer a papírtérképekhez hasonlóan a WGS 84 rendszert alkalmazza, így a GPS átállítása nem szükséges.
 
Time to go: (TTG) A maradék előrelátható utazási időtartam, a vízmederhez viszonyított sebességből és a célhoz mért távolságból számolja ki a készülék.
 
UTC: U niversal T ime C oordinated (a korábbi GMT-Greenwich-time) a navigálás folyamán használt univerzális világidő. A helyes időzóna beállításához a Humminbird készülék menüjében található "helyi időzóna" pont alatt keresse ki a megfelelő időzónát.
 
Útvonal: Az egyes útvonal pontok meghatározott sorrendben történő összekötése, hogy az út a kiinduló és a célpont között egyértelműen meghatározható legyen. Az útvonalak a gyakran használt utaknál kerülnek felhasználásra, mivel az útvonal választása egyszerűbb az egyes pontok állandó kiválasztásánál, ha ugyanazt az utat kívánja használni. Az útvonalak kiindulási és célpontból, illetve a közöttük található útvonalpontokból állnak és mindkét irányba felhasználhatók, a navigáció bármelyik útvonalpontnál kezdődhet.
 
Útvonalpontok: Egy elektronikusan tárolt érdekes hely pozíciója (szélességi és hosszúsági fok). Ez lehet bója, stég, egy halászhely vagy bármilyen más pont, amelyet Ön útcélként kíván kiválasztani. Az útvonalpontokat elnevezheti és hozzájuk szimbólumokat tud rendelni. A mélység, a dátum és idő mindig automatikusan mentésre kerül.
 
Útvonalpontot körbefogni: Ezzel a funkcióval az útvonalpont körül precíz körök kerülnek kijelzésre, amelyek a hajó útvonalponthoz viszonyított pozíciójának leolvasását és figyelését megkönnyítik. Különösen olyan területeken történő horgászatkor lehet segítségére, ahol sok víz alatti akadály található. Egy rövid rápillantással megállapíthatja, hogy a megadott útvonalponttól milyen messzire sodródott el.
 
Vízmederhez viszonyított menetirány: A hajó északi pólushoz viszonyított haladási iránya, a ténylegesen megtett útvonal (nem szabad a követendő menetiránnyal összetéveszteni - a hajótest tengelye és az északi irány közötti szög).
 
Vízmederhez viszonyított sebesség: A hajó sebessége a Föld koordinációs hálózatához viszonyítva (szélességi és hosszúsági fok). A hajó vízhez viszonyított sebességének megállapításánál egy lapátkerékkel a víz áramlása kerül mérésre. Ez a sebesség az áramlásoktól és az útiránytól függően változik. Navigációhoz a vízmederhez viszonyított sebesség az optimális érték.
 
WAAS: W ide A rea A ugmentation S system: egy rendszer, amely a GPS készülékek által történő pozíció meghatározás eredményeit az USA felett keringő műholdak segítségével optimálja. A műholdak által kisugárzott javító szignálok az Ön Humminbird készüléke által automatikusan vételre kerülnek, ha az Ön hajója a műhold által lefedett területen található. A WAAS-rendszer az idő 95%-ban1- 3 méteres pontosságra javítja fel a mérési eredményeket. Ehhez hasonló rendszerek az EGNOS Európában és a MSAS Japánban.
Jelenleg 6629 termék közül választhatTrinexus Budapest Trinexus Aqua Budapest
1107 Budapest
Mázsa tér 5-7.


Telefon: (06-1) 278-0990
Fax: (06-1) 278-0989
Mobil: 06-70 / 250 - 5740
Központi e-mail: info@trinexus.hu

Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek: 09  - 17
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Rendeljen online Webshop-unkban!

GPS: lat: 47°28' 50 lon:19°07'42
 Térkép nagyítása

Parkolás: közvetlenül az épület előtt, kérésre a belső udvarban.
BKV: 3, 28, 28A, 62, 62A villamosok, 9, 95, 117,151,185,195, 217 busz.
MÁV: Kőbánya alsó vasútállomás

Képek üzletünkről
Trinexus Győr Trinexus Aqua Győr
9022 Győr
Móricz Zsigmond rakpart 1/A.


Telefon: (06-96) 519-245
Fax: (06-96) 519-246
Mobil: 06-30 / 6800-972
E-mail: gyor@trinexus.hu

Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek: 09 - 17
Szombat - Vasárnap: Vásárlás esetén, előzetes egyeztetés után.
 
GPS: lat="47.6920506" lon="17.6383638"
 
Trinexus Aqua Győr Térkép nagyítása
Képek üzletünkről
Trinexus Szeged Trinexus Aqua Szeged
6721 Szeged
Brüsszeli krt. 22/c.


Telefon/Fax: (06-62) 499-995
Mobil: 06-30 / 984-2484
E-mail: szeged@trinexus.hu


Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek: 09 - 17
Szombat, Vasárnap: Zárva

GPS: lat="46.2613999" lon="20.1527943"
 
Trinexus Aqua Szeged Térkép nagyítása
Képek üzletünkről
Kapcsolja be a javascriptet

Trinexus Aqua Budapest
1107 Budapest
Mázsa tér 5-7.


Telefon: (06-1) 278-0990
Fax: (06-1) 278-0989
Mobil: 06-70 / 250 - 5740
Központi e-mail: info@trinexus.hu

Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek: 09  - 17
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Rendeljen online Webshop-unkban!


GPS: lat: 47°28' 50 lon:19°07'42
 Térkép nagyítása

Parkolás: közvetlenül az épület előtt, kérésre a belső udvarban.
BKV: 3, 28, 28A, 62, 62A villamosok, 9, 95, 117,151,185,195, 217 busz.
MÁV: Kőbánya alsó vasútállomás

Képek üzletünkről


Trinexus Aqua Győr
9022 Győr
Móricz Zsigmond rakpart 1/A.


Telefon: (06-96) 519-245
Fax: (06-96) 519-246
Mobil: 06-30 / 6800-972
E-mail: gyor@trinexus.hu

Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek: 09 - 17
Szombat - Vasárnap: Vásárlás esetén, előzetes egyeztetés után.
 

GPS: lat="47.6920506" lon="17.6383638"
 
Trinexus Aqua Győr Térkép nagyítása
Képek üzletünkről


Trinexus Aqua Szeged
6721 Szeged
Brüsszeli krt. 22/c.


Telefon/Fax: (06-62) 499-995
Mobil: 06-30 / 984-2484
E-mail: szeged@trinexus.hu


Nyitvatartás:

Hétfő - Péntek: 09 - 17
Szombat, Vasárnap: Zárva


GPS: lat="46.2613999" lon="20.1527943"
 
Trinexus Aqua Szeged Térkép nagyítása
Képek üzletünkről

Szeretne időben értesülni akcióinkról?

Feliratkozás a hírlevélre
Feliratkozás a hírlevélre