Hajólevél ügyintézés

Hajólevél ügyintézés, tanácsadás

 

Cégünk, kiemelkedő referenciákkal, több éve áll a hajósok rendelkezésére hajólevéllel kapcsolatos ügyeik intézésében. Tapasztalatainkat, ügyintézési rutinunkat szeretnénk megosztani Önökkel.

A hajólevelekkel kapcsolatos ügymenet bizony hosszabb időt is igénybe vehet életünkből a számítottnál, ami esettől függően az ügyintézés bonyolultsága, vagy a Hatóság leterheltsége miatt, akár heteket, sőt hiányosan leadott okmányok esetén akár hónapokat is jelenthet. Különösen igaz ez a hajózási szezonban megszaporodó ügyek esetében, amikor az egyébként sem túl hosszú hajózási szezon tovább rövidülhet a hajólevélre várva.
E miatt szeretnénk javasolni, hogy ne várják meg, míg a hajólevél végleg lejár, vagy kalkulálják bele az esetlegesen nyárra tervezett hajóvásárlásba a hajólevelezés elhúzódó folyamatát, és használják ki a hajózásmentes időt az adminisztrációs teendők elintézésre, melyben szívesen állunk rendelkezésükre.

Vállaljuk, hogy felkészítjük hajóját a műszaki szemlére, üzleteinkben pedig a teljes kötelező felszerelés is megvásárolható.


Cégünk kereskedelmi tevékenysége révén gyakran intézi vízi járművei hajólevelét a Hajózási Hatóságnál, ami bizony - tekintve az adott jogszabályok betartását - közel sem mindig egyszerű dolog. Ezt az ügyintézési rutint osztjuk meg Önnel, hogy a vízi élet szépségét ne rontsa el a "bürokrácia”. Mielőtt hajólevelével időpontot kérne, javaslom, keressen meg bennünket tanácsainkért, hogy segítségére lehessünk. Legyen szó üzembe helyezésről, átírásról, hosszabbításról (műszaki szemle), vagy bármilyen más hivatalos eljárásról, hívjon bizalommal bennünket. Számítson szakértelmünkre a laikus számára nem egyértelmű ügyekben is.
Elérhetőségünk: info@trinexus.hu
Szinte naponta felmerülő kérdés a külföldi lajstromban, elsősorban német, szlovák, vagy holland hajólevéllel hajózó vízi járművek kérdése, hajózásuk jogosultsága a hazai belvizeken. Ezen a területen az Uniós jog részletesen nem szabályoz, így a tagországok megtarthatták az önálló szabályozást. A magyar jogszabály egyértelmű, amelyet
  • a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény,
  • a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet és
  • a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet és a mellékletét képző Hajózási Szabályzat részletesen kifejt.
Mi szerint, a hazai vizeken hajózó vízi járművek közlekedésben való részvételének feltétele az érvényes üzemképességet tanúsító okmány megléte, melyből kiderül a műszaki érvényességi ténye - lejáratának időpontja. Ugyanígy szerepelnie kell az okmányban az engedélyezett belvízi hajózási zónának is. (Pl.: a Duna 3. zónába tartozó vízi út.)

Ezek hiányában a hajózási hatóság, vagy a vízi rendészet a hajó hazai vízterületeken való közlekedését korlátozhatja, vagy megtilthatja, illetve a hajó vezetője ellen eljárást indíthat. Az érvényes okmányok nélküli közlekedés mindenképpen komoly pénzbírsággal járhat. Szóval érdemes elgondolkodni azon, hogy érdemes-e ezt kockáztatni. Az "olcsó" hajólevél hamar drágává válhat. A szabályok tehát egyértelműek, így érdemes ezen feltételek szerint eljárni.

UGYANAKKOR A FELESLEGES UTÁNAJÁRÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÉRDEMES TUDNI, HOGY 2013-TÓL  A LEGTÖBB EURÓPAI ORSZÁG MÁR NEM IS ÁLLÍT KI HAJÓLEVELET NEM OTT ÉLŐ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE.

HAJÓLEVÉL ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK

Hajólevél ügyintéués
LETÖLTHETŐ OKMÁNYOK:
TÁJÉKOZTATÓK


Értelmezések:

Befizetés igazolása, pld.: banki bizonylat: A hajózási hatóság felé befizetett eljárási díj megfizetésének igazolása. Összege hajómérettől és a jogcímtől függően változó. (Lásd alább!) Ha mi intézzük hajólevelét, a befizetést rajtunk keresztül is kérheti. 

Kérelem lap: Minden esetben ki kell tölteni, a nyomtatványok rovatból, honlapunkról fentebb letölthető.

Szemlekérelem lap: Szemle (üzembe helyezés, motorcsere, lejárt érvényességű okmány) esetén ki kell tölteni, a letölthető nyomtatványok rovatból, honlapunkról fentebb letölthető.

Fotók:  Lehetőleg színes képek, összesen 3 db, a hajó a motorral együtt, és külön-külön a hajó és a motor gyártási számát, illetve CE minősítését igazoló tábláról, a hajóra felfestett lajstromszámról.

CE minősítés motorról:  Új motor esetén az eladó (forgalmazó) adja ki, használt esetén önállóan kell intézni, hivatalos bevizsgálási jogosítással rendelkező szervezet szakszervizében, drága és hosszadalmas eljárás.

CE minősítés hajóról:  Új hajó esetén az eladó (gyártó vagy forgalmazó) adja ki, használt (pl. nem EU-ban készült) esetén önállóan kell intézni, hivatalos bevizsgálási jogosítással rendelkező szervezet szakszervizében, az utólagos tanúsítás drága és hosszadalmas eljárás.

Számla: Új motor vásárlásakor mindig kell, használt motor vásárlásakor nem szükséges, de ebben az esetben az adásvételi szerződés kell!

Adás-vételi szerződés: Új és használt hajó vásárlásakor mindig kell. Csak akkor érvényes, ha közjegyzői okiratba foglalták (külföldön), vagy ügyvéd ellenjegyezte (itthon), és benne van a vevő hozzájárulása a hajó új tulajdonosának regisztrációban történő bejegyzéshez. Több lapos szerződés esetén a szerződő felek és az ellenjegyző ügyvéd kézjegye minden lapon szükséges. Idegen nyelvű szerződést hitelesen fordíttatni kell.
2018-tól a következő formai elvárásoknak is meg kell felelni az adás-vételi szerződésnek:

1. Oldalak sorszámozása 
2. Az ügyvéd aláírása mellé kell kamarai azonosító száma is
3. Az üres oldalakat át kell húzni és lepecsételni 

Fentiek miatt mindenképpen javasoljuk az egy lapos, két oldalra nyomtatott szerződések használatát, a két lapos, négy oldalas helyett!

Igazolás külföldi regisztráció törléséről: Használt hajó importja esetén, a külföldi hajólevelet kiállító hatóság igazolása arról, hogy a hajót, vagy motort az adott regisztrációból kitörölték. Ha nem volt nyilvántartásban, akkor ezt kell hivatalos formában igazoltatni. Idegen nyelvű törlést hitelesen fordíttatni kell.

Eredeti hajólevél: Lehet hazai, vagy import esetén külföldi másolata ha a regisztrációból törléskor az eredetit bevonták.

Cégmásolat: 30 napnál nem régebbi legyen, és hitelesített példány, ha a vízijármű vásárlója jogi személy.

Aláírási címpéldány: Jogi személy esetén, aki aláírta a szerződést és a TSZ-ben az eljárásra felhatalmazott személy igazolására szolgál.

Fontos:
- Minden olyan okmányhoz, ami külföldről behozott hajóhoz tartozik (számla, adásvételi, hajóregisztráció törlés, cégdokumentumok cégmásolat stb.) magyar fordítást kell mellékelni. Az adásvételinél és a regisztráció törlés estén HITELES FORDÍTÁS szükséges. E nélkül a Hatóság nem fogadja el az okmányokat. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet. OFFI., 1062 Budapest, Bajza u. 52.
- Az adásvételi szerződésben szereplő eladónak meg kell egyezni a hajólevélben szereplő tulajdonossal. Amennyiben ez különbözik, a jogfolytonosságot igazolni kell.
- Az adásvétel után 15 nappal a Hajózási Hatóságnál be kell jelenteni a tulajdonos változás tényét.

ELJÁRÁSI DÍJAK 2020-ban - Kattintson ide!

Szemleidőpontok 2020